Conferentie De stad: magneet, roltrap en spons

16-02-2015 | Nieuwsbericht

Dinsdagmiddag 12 mei organiseert het PBL samen met de NVD (Nederlandse Vereniging voor Demografie) een conferentie over de demografische ontwikkelingen van de grote Nederlandse steden. Hoe lopen de verhuisstromen van en naar de steden? Blijven de steden groeien en wie wonen er dan straks vooral in de steden? En wat betekent dat voor de omliggende gemeenten?

De Nederlandse steden zijn de laatste jaren verrassend snel gegroeid. Als een magneet trekt de stad jongeren aan en die blijven steeds vaker in de stad wonen, ook als ze een gezin stichten. De stad groeide daardoor in inwonertal sneller dan de omvang doet vermoeden. Als een spons absorbeert de stad de nieuwe bewoners. Hoe lang blijft dit nog doorgaan en wat betekent dit voor de toekomst? En wat zijn de uitdagingen voor het beleid?  

Maarten Hajer en Dorien Manting van het PBL brengen de stedelijke ontwikkelingen vanaf 1960 tot nu in beeld en presenteren cijfers en bevindingen uit nieuw onderzoek, dat die dag uitkomt. Daarnaast zijn er bijdragen van onder andere Pieter Hooimeijer (Rli, UU), Jan Latten (CBS, UvA), Ferdi Licher (Ministerie van BZK) en Julian Jansen (gemeente Amsterdam). Veel ruimte is er voor dialoog en interactie.

Waar en wanneer?

Dinsdag 12 mei 2015, van 14.00 – 16.30 uur, na afloop borrel.

Locatie: CitySense, St. Jacobsstraat 12, 3511 BS Utrecht (op loopafstand van Utrecht Centraal).

Toegang gratis.

Programma

14.00 Ontvangst

14.30 Openingdoor Anouschka Laheij, gespreksleider.

14.45 De stad: magneet, roltrap en sponsdoor Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

15.10 De stad en de opgaven voor het beleidDiscussie met publiek en onderzoekers/auteurs Dorien Manting (PBL, UvA), Frank van Dam (PBL) en Julian Jansen (Gemeente Amsterdam).

15.30 De stad als metafoordoor Pieter Hooimeijer, hoogleraar Sociale Geografie en Demografie aan de Universiteit Utrecht (UU) en lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

15.45 De stad, sorteermachine voor liefde en welvaartdoor Jan Latten, hoofddemograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en hoogleraar Sociale Demografie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

16.00 Samenvatting, reactie ministerie van BZK en afsluitingFerdi Licher, programmadirecteur Agenda Stad bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) reageert op de discussie en geeft zijn visie op de toekomst van de stad.

16.30 Borrel

Deze conferentie wordt georganiseerd door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in samenwerking met de NVD (Nederlandse Vereniging voor Demografie).

Programma is onder voorbehoud van wijzigingen

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn? Dan kunt u zich nu aanmelden.