Klimaatplannen brengen uitstoot terug maar niet genoeg voor 2 graden Celsius

24-11-2015 | Nieuwsbericht

Klimaatplannen die landen in de aanloop naar de klimaattop van Parijs hebben ingediend zouden, mits volledig geïmplementeerd, de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kunnen terugdringen. Zonder nieuw klimaatbeleid voor na 2010 zou de wereld in 2030 ongeveer 65 miljard ton (Gt) CO2-equivalenten uitstoten. De onvoorwaardelijke INDC's (Intended Nationally Determined Contributions) kunnen deze uitstoot in 2030 met ca. 9 GtCO2eq terugbrengen. Volledige implementatie van ook alle voorwaardelijke INDC's (waar nog enige vorm van internationale financiering of samenwerking voor nodig is) zou zorgen voor nog meer reductie, tot ongeveer 11 GtCO2eq in 2030. Ondanks deze reducties zal de uitstoot tot zeker 2030 blijven stijgen. Er bestaat ook nog steeds een verschil met het uitstootniveau dat in 2030 nodig is voor een kosteneffectief spoor om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 2 graden.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van een evaluatie van de INDC's van 102 landen door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en IIASA, Oostenrijk. Deze 102 landen zijn samen verantwoordelijk voor 89% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Met dit onderzoek heeft het PBL ook bijgedragen aan het de nieuwe editie van het Emissions Gap Report van UNEP, dat tijdens de top in Parijs wordt gelanceerd.

Aanzienlijke emissiereducties door Brazilië, China, EU28, India en VS

De onderzoekers hebben ook de individuele INDC's geanalyseerd van G20 landen en deze vergeleken met een ‘business-as-usual'-scenario zonder nieuwe beleidsmaatregelen. De effecten van de volledige implementatie van de INDC's van de G20 landen worden geraamd op een reductie van 9 tot 10 GtCO2eq in 2030; aanzienlijke reducties zijn te verwachten van Brazilië, China, de EU28, India en de Verenigde Staten.

Midden-inkomen landen pieken voor 2025

Om een waarschijnlijke kans te houden op een temperatuurstijging beneden 2 graden moeten mondiale emissies voor 2025 pieken. De evaluatie toont  aan dat emissies in middeninkomen landen (zoals Mexico, Indonesië, Brazilië en Zuid-Korea) naar verwachting voor 2025 het hoogste punt bereiken. Emissies in China, India en Zuid Afrika pieken naar verwachting in 2030 of later, terwijl de emissies in de meeste landen met hoge inkomens al in het verleden hebben gepiekt. De grootste relatieve reducties in 2030 zijn te verwachten in Australië, Brazilië en Canada.

Per capita emissies dalen

Op basis van de ingediende INDCs ramen de onderzoekers dat de emissies per hoofd van de bevolking in alle G20 landen dalen tussen 2010 en 2030, met uitzondering van Argentinië, Chili, India, Rusland en Turkije. Ook de emissies per BNP zullen in diezelfde periode naar verwachting dalen, behalve in Turkije. Dit wijst op een relatieve ontkoppeling van economische groei en de uitstoot van broeikasgassen.

Sommige landen zitten op een 2 graden pad

Het totale effect van de ingediende INDC's leidt nog steeds tot stijgende emissies, en is naar verwachting onvoldoende om de mondiale emissiekloof richting 2 graden te dichten.

Sommige landen en regio’s komen echter met hun individuele klimaatplannen toch op een pad uit dat onder 2 graden opwarming blijft; dit geldt met name voor de EU28 en de VS.