Extra maatregelen nodig om emissies in 2030 met 25% extra te doen dalen, aldus rapport VN-milieuorganisatie

03-11-2016 | Nieuwsbericht

Om een kans te maken om gevaarlijke klimaatverandering te beperken, moeten landen dringend en drastisch hun ambities opschroeven om de tegen 2030 voorspelde wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met ongeveer een kwart extra te doen dalen. Dat zei de VN-milieuorganisatie vandaag bij de publicatie van haar jaarlijks Emissions Gap Report. Onder de hoofdauteurs van dit rapport waren ook onderzoekers van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving)

Het rapport, dat openbaar wordt gemaakt op de dag voordat de Overeenkomst van Parijs in werking treedt, concludeert dat tegen 2030 de emissies naar verwachting 54 tot 56 gigaton kooldioxide-equivalent zullen bedragen - ver boven het niveau van 42 dat nodig is om de opwarming van de aarde deze eeuw tot 2°C te beperken. 1 gigaton is ongeveer gelijk aan de emissies die de transportsector in de Europese Unie (met inbegrip van de luchtvaart) genereert in 1 jaar tijd.

Wetenschappers zijn het erover eens dat het beperken van de opwarming van de aarde tot minder dan 2°C deze eeuw (vergeleken met pre-industriële niveaus) de kans op meer intense stormen, langere periodes van droogte, een stijging van de zeespiegel en andere gevolgen voor het klimaat zal verminderen. Zelfs als de lagere doelstelling van 1,5°C gehaald wordt, zal dit de impact niet vermijden, alleen beperken.

Zelfs na toezeggingen van Parijs stevent wereld deze eeuw af op temperatuurstijging van 2,9 tot 3,4°C.

De voorspelde emissies tegen 2030 zullen, zelfs als de toezeggingen van Parijs volledig worden uitgevoerd, deze eeuw voor een globale temperatuurstijging van 2,9 tot 3,4 °C zorgen. Als landen nog een paar jaar wachten om de ambities op te voeren kan het zijn dat de doelstelling van 1,5° niet gehaald wordt, dat de lock-in van  koolstofintensieve technologieën toeneemt en dat de kosten van een latere wereldwijde overgang naar lage emissies stijgen.

2015 warmste jaar ooit gemeten

De noodzaak voor dringende actie werd versterkt door het feit dat 2015 het warmste jaar ooit was sinds de start van de metingen. De trend zet zich voort, want de eerste 6 maanden van 2016 waren de warmste ooit gemeten. Toch blijven volgens het rapport de emissies verder stijgen.

Het Amendement van Kigali op het door de VN georganiseerde Protocol van Montreal, dat vorige maand werd overeengekomen, wil het gebruik van fluorkoolwaterstoffen drastisch verlagen. Eerste studies geven aan dat dit, indien het volledig wordt uitgevoerd, de temperatuurstijging met nog eens 0,5°C zou kunnen verminderen, hoewel de emissies vóór 2025 niet aanzienlijk zullen dalen.

Versnel energie-efficiëntie, stimuleer actie door steden, bedrijven en burgers

Bovendien is het zo dat, hoewel de leden van de G20 gezamenlijk op schema liggen om hun toezeggingen van de klimaattop te Cancun na te komen, die toezeggingen niet ambitieus genoeg zijn om een voldoende ambitieuze uitgangsbasis te vormen om op één lijn te liggen met de temperatuursdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs.

Het Gap-rapport geeft een overzicht van de technologieën en mogelijkheden om de verdere noodzakelijke verlagingen te vinden, met inbegrip van niet-overheidsactoren, het versnellen van energie-efficiëntie en cross-over met de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Niet-overheidsactoren (de private sector, steden, regio's en andere subnationale actoren zoals burgergroeperingen) kunnen tegen 2030 de kloof met verschillende gigaton verkleinen op voorwaarde dat de vele initiatieven hun doel bereiken en geen andere acties vervangen.

Energie-efficiëntie is een ander gebied waar investeringen grotere winsten kunnen opleveren. De investeringen in energie-efficiëntie zijn in 2015 met 6 procent gestegen tot 221 miljard USD, wat erop wijst dat er nu al acties plaatsvinden.

Studies tonen aan dat voor een investering tussen 20 en 100 USD per ton koolstofdioxide, het potentieel van energie-efficiëntie om de emissies tegen 2030 te verminderen (in gigaton) 5,9 bedraagt voor gebouwen, 4,1 voor de industrie en 2,1 voor het transport.

Uit een nieuw rapport vrijgegeven door de 1 Gigaton Coalition blijkt dat projecten voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie die van 2005 tot 2015 in ontwikkelingslanden werden uitgevoerd de emissies tegen 2020 met bijna een halve gigaton zullen verminderen, met inbegrip van acties van landen die geen formele Cancun-toezeggingen hebben gedaan.

Ten slotte is klimaatactie verweven met de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. De vroegste effecten van klimaatverandering kunnen ons vermogen om de doelstellingen tegen 2030 te halen ondermijnen, en het niet halen van het doel van de klimaatactie zal nog grotere gevolgen hebben voor het behoud van de voortgang van de duurzame ontwikkeling na 2030.

Een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling zal afhangen van het vermogen van nationale regeringen om nationale doelstellingen te ontwikkelen die gemeenschappelijke mogelijkheden dienen en er gebruik van maken.