Herman Vollebergh bijzonder hoogleraar in Tilburg

02-06-2016 | Nieuwsbericht

Dr. Herman Vollebergh is per 1 juni 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Economie en Milieubeleid bij de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Deze leerstoel is ingesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Aan het Tilburg Sustainability Centre (TSC) zal prof. dr. Vollebergh onderzoek doen naar de effecten van beleidsinstrumenten als belastingen, subsidies en verhandelbare rechten op de kansen voor duurzame ontwikkeling in Nederland.

Herman Vollebergh (1961) werkt sinds 2007 bij het PBL. Daarvoor was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na studies economie en sociologie promoveerde hij daar in 1999 op een proefschrift over de grondslagen van de economische wetenschap en de relatie daarvan met milieuvraagstukken.

Zijn onderzoek richt zich op een breed palet aan milieu-economische en fiscaal-economische onderwerpen, waaronder de effectiviteit en efficiëntie van energiebelastingen, subsidies en verhandelbare emissierechten, kosten-batenanalyse, en het effect van milieubeleid op technologische ontwikkeling. De verkregen inzichten past hij toe op specifieke beleidsthema’s zoals energie, klimaat en lucht, en afval.

Naast zijn rol als projectleider bij het PBL is Vollebergh research fellow bij het Tilburg Sustainability Centre, het CentER for Research in Economics and Business (Tilburg University) en het CESifo in München. Tevens is hij adviseur van de OECD, het IMF, het Green Growth Knowledge Platform (UNEP), en de Europese Commissie. Zo was hij onder meer lid van de expertgroep van EU- commissaris Milieu Janez Potočnik (periode 2011-2014).