Samenvatting voor Beleidsmakers van de IPBES assessment van scenario’s en modellen voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten

13-09-2016 | Nieuwsbericht

De Samenvatting voor Beleidsmakers (Summary for Policymakers, SPM) van de IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) assessment van scenario's en modellen werd op 25 augustus 2016 gepresenteerd tijdens de ScenNet conferentie in Montpellier, Frankrijk. Deze methodologische assessment biedt richtlijnen voor het gebruik van scenario's en modellen aan experts binnen IPBES, maar ook aan andere wetenschappers, stakeholders en beleidsmakers.

De SPM was al eerder goedgekeurd door overheden op de 4e IPBES Plenaire vergadering in februari 2016.

De assessment richt zich op een kritische analyse van de stand van zaken en de ‘best practices’ voor het gebruik van scenario's en modellen in assessments, beleidsontwikkeling en -uitvoering relevant voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Het rapport stelt een set van middelen voor om gaten in kennis en beschikbare data, methoden en instrumenten aan te pakken, met betrekking tot scenario's en modellen. Ten slotte wordt een reeks aanbevelingen gegeven voor IPBES-lidstaten, stakeholders en  wetenschappers gemeenschap om meer gebruik te maken van deze ‘best practices’, te investeren in  capaciteitsopbouw en het mobiliseren van inheemse en lokale kennis.

Deze assessment werd ondersteund door de Technical Support Unit (TSU) gevestigd bij het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). De SPM en de niet-opgemaakte versie van het volledige rapport zijn online beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TSU via: tsu-ipbes.scenarios@pbl.nl.