Toename aankoop elektrische auto’s onzeker

07-10-2016 | Nieuwsbericht

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het PBL nader onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 2 subsidieregelingen om de verkoop van elektrische auto’s aan particulieren te stimuleren. Het gaat daarbij om de mogelijke introductie van een aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s en een oplaadtegoed voor kopers van een tweedehands elektrische auto. Uit de studie van het PBL blijkt dat de effectiviteit van deze maatregelen onzeker is.

Het PBL onderzocht 3 aspecten die verband houden met deze door de Formule E-Team (FET) voorgestelde regelingen: de verhouding in kosten van elektrische auto’s ten opzichte van vergelijkbare benzineauto’s; de ervaringen in het buitenland met subsidieregelingen voor elektrische auto’s en de mogelijke effectiviteit van de voorgestelde subsidieregelingen. De wisselende ervaringen in het binnen- en buitenland en de modelanalyses die het PBL liet uitvoeren tonen een grote onzekerheid over de effectiviteit van deze subsidieregelingen.

Effectiviteit voorgestelde regelingen onzeker

Voor particulieren liggen de kosten van elektrische auto’s momenteel bij een bezitsduur van 6 jaar ongeveer € 3.000 tot 8.000 hoger dan die van vergelijkbare benzineauto’s. Een subsidie van € 6.000 in 2017, zoals door de FET voorgesteld, zou dat gat dus geheel of grotendeels dichten. Bij de aankoop van een auto baseert de consument haar keuze echter lang niet altijd alleen op financiële motieven. Zo zijn bijvoorbeeld ook de oplaadmogelijkheden en de actieradius van belang.

Het effect van een aanschafsubsidie op de nieuwverkopen van volledig elektrische auto’s is zeer onzeker, blijkt uit de raming van het PBL. Modeluitkomsten van CE Delft tonen voor deze subsidie slechts een beperkt effect: bij een aflopende subsidie, zoals voorgesteld door het FET, worden er circa 900 tot 3.600 extra verkochte elektrische auto’s verwacht in de periode tot en met 2020. Ook in Duitsland zijn de effecten van een vergelijkbare regeling beperkt gebleken. Als daarentegen de ervaringen uit Vlaanderen en de gemeente Den Haag voor geheel Nederland op geld zouden doen, dan zouden de extra verkopen door de aanschafsubsidie ver boven de 3.600 uitkomen.

De tweede voorgestelde actie van het FET, een oplaadtegoed om export van tweedehands elektrische auto’s te beperken, lijkt een beperkt positief effect te hebben. De tweedehands markt is internationaal. Als er een oplaadtegoed verstrekt wordt, worden tweedehands auto’s in Nederland aantrekkelijker en worden ze daardoor minder geëxporteerd. Maar de buitenlandse vraag is vermoedelijk groot en bovendien onvoorspelbaar, vanwege mogelijke toekomstige stimuleringsregelingen in verschillende landen.