Promotie Eva Kunseler: Publieke kennisorganisaties gebaat bij ‘leren door doen’

06-11-2017 | Nieuwsbericht

Hoe maken we publieke kennis in het ‘post-truth’ tijdperk? De rol en werkwijzen van publieke kennisinstellingen zijn aan verandering onderhevig, nu zij steeds meer te maken hebben met betwiste feiten, uiteenlopende waarden en bestuurlijke complexiteit. Eva Kunseler onderzocht deze rol en werkwijze bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en concludeert dat publieke kennisinstellingen nog steeds feiten voor beleid aanleveren, terwijl co-creatie met beleidsbetrokkenen belangrijker wordt. Sleutel voor succes is volgens Kunseler dat kenniswerkers zich reflexief opstellen om hun bestaansrecht te behouden én vernieuwen.

Gezagscrisis in publieke kennisorganisaties

Wat is de waarde van publieke kennis in het ‘post-truth’ tijdperk? Bestaat er nog algemeen geaccepteerde kennis in tijden van Trump?

Publieke kennisorganisaties zijn opgericht vanuit het idee van ‘speaking truth to power’; de gedachte dat een wetenschappelijke onderbouwing beleid beter maakt. In deze tijd zijn maatschappelijke vraagstukken steeds vaker ‘wicked’; zij worden gekenmerkt door betwiste feiten, uiteenlopende waarden en bestuurlijke complexiteit.

Het gevolg is dat kennisorganisaties hun traditionele rol en technocratische werkwijzen tegen het licht houden door te experimenteren met participatieve kennisproductie. Tegelijkertijd is de druk om objectieve en onafhankelijke kennis af te leveren des te groter.

PhD over samenspel moderne en reflexieve kennisculturen

Eva Kunseler onderzocht hoe publieke kennisorganisaties hun rol en werkwijze aanpassen aan veranderende eisen van deze tijd. Zij leveren nog steeds feiten voor beleid aan, terwijl co-creatie met beleidsbetrokkenen ook belangrijker wordt.

Kunseler vond tijdens haar interpretatieve onderzoek bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de medewerkers traditionele en nieuwe rollen en werkwijzen samenbrengen door ze te ontkoppelen en weer losjes te verbinden. Zo pogen zij recht te doen aan de complexe werkelijkheid op een wetenschappelijke, relevante en onafhankelijke manier.

Leren door te doen

Wanneer dit afstemmingsproces impliciet blijft, is de kans op terugval in een technocratische werkwijze groot. Kunseler concludeert dat kenniswerkers die zich reflexief opstellen hun bestaansrecht kunnen behouden én vernieuwen. Wat daarvoor nodig is, is dat ‘leren door doen’ onderdeel wordt van de dagelijkse gang van zaken in publieke kennisorganisaties.

Andere relevante artikelen: