Jacht is een belangrijke bedreiging voor vogels en zoogdieren in de tropen

14-04-2017 | Nieuwsbericht

Jacht zorgt in de tropen voor een fikse afname van dieren maar een systematische, grootschalige inschatting van de invloed van de jacht op deze afname ontbrak tot nu toe. Een studie die 14 april 2017 in Science verschenen is vult deze lacune.

De jacht is verantwoordelijk voor een afname van het aantal tropische zoogdieren met 83% en van vogels met 58%.

Een internationaal team van ecologen en milieukundigen laat zien dat vogel- en zoogdierpopulaties afnemen in kringen van 7 tot 40 kilometer rond dorpen en wegen waar jagers toegang hebben.  PBL droeg bij aan deze studie om het mondiale biodiversiteitsmodel (GLOBIO; www.globio.info) te verbeteren, welke gebruikt wordt om  internationale beleidsmakers te informeren over biodiversiteit.

De onderzoekers laten zien dat de jacht voor de handel een grotere invloed heeft dan jagen voor eigen gebruik, en dat de druk van de jacht groter is op plekken die goede verbindingen hebben met grotere steden waar wild verhandeld kan worden. De invloed van de jacht bleek groter dan de onderzoekers aanvankelijk verwachtten. ‘

Het onderzoek brengt 176 bestaande studies samen om de door jacht veroorzaakte afname in kaart te brengen van dieren in de tropen van midden en zuid Amerika, Afrika en Azië. Ana Benítez-López, die werkt bij Environmental Science aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, had de leiding over het onderzoek met onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving en de universiteiten van Wageningen, Utrecht en Sussex.

Jachtdruk rond dorpen en wegen

'Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de afname van dierpopulaties in de tropen: vernietiging en versnippering van leefgebied, overbejaging et cetera,’ zegt Benítez-López. ‘Habitatdestructie kun je in kaart brengen uit de lucht met remote sensing, maar de gevolgen van de jacht kun je alleen op de grond volgen. Wij wilden een systematische en consistente manier vinden om de impact van de jacht in de tropen te schatten. We zijn begonnen met de hypothese dat mensen jagen in cirkels rond hun dorp of rond de toegangsweg tot een bos. Vlakbij zo’n toegangspunt is de jachtdruk het hoogst en het aantal soorten het laagst. Verder weg neemt de dierpopulatie toe, tot het punt dat er geen invloed van de jacht meer is. Dit noemen wij de soortdepletie-afstand en die hebben we in onze analyse gekwantificeerd. Zo kunnen we voor het eerst de door jacht veroorzaakte teruggang van soorten op grote schaal in kaart brengen.’