PBL maakt deel uit van topinstituut voor klimaatadaptatie

06-02-2017 | Nieuwsbericht

Nederland, Japan en de Verenigde Naties hebben het initiatief genomen tot oprichting van een Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) in Nederland. Het ministerie van IenM zette een handtekening voor de oprichting van het instituut. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt deel uit van het GCEA. Het PBL kan vanuit wetenschappelijkke hoek bijdragen door kennis van onder meer overstromingen, droogte, landbouw en stedelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie.

Over heel de wereld worden mensen hard getroffen door de gevolgen van de opwarming van de aarde. Het belangrijkste doel van het instituut is om ervoor te zorgen dat landen en organisaties zich beter kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering door kennis en best practices te delen. Ook zal het nieuwe instituut bijdragen aan mondiale assessments om in beeld te brengen hoe het gaat met de klimaatadaptatie in de wereld. Het GCEA zal bijdragen aan de opbouw van een klimaatbestendige wereld.

Het mondiale topinstituut gaat wereldwijd partijen steunen om klimaatadaptatie in praktijk te brengen en de voortgang in de wereld in de peiling te houden. Hiertoe brengt het instituut een breed netwerk van internationale partners samen, waaronder overheden, NGO’s, bedrijfsleven, financiële instellingen, internationale organisaties en leidende kennisinstituten. Op dit moment is nog niet duidelijk waar het instituut in Nederland wordt gevestigd.