Onderzoek PBL ondersteunt Klimaatconferentie in Bonn (COP23)

08-11-2017 | Nieuwsbericht

De VN-klimaatconferentie in Bonn (de 23e conference of parties, COP23) geldt als de volgende horde voor regeringen wereldwijd om de klimaatafspraken in het Parijs-akkoord om te zetten in beleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ondersteunt dit proces met verschillende studies en rapporten over klimaatverandering. De PBL-onderzoeksprojecten schragen het beleidsproces en bieden een diepere onderbouwing van de benodigde kennis in Bonn.

De klimaatafspraken gemaakt in 2015 in Parijs moeten nu worden vertaald naar beleidsvoornemens en concrete maatregelen op nationaal niveau. De gezamenlijke maatregelen zijn op dit moment nog onvoldoende om de klimaatdoelen uit Parijs te verwezenlijken. In Bonn wordt ook gesproken over de vraag hoe het beleid verder kan worden aangescherpt.

Het PBL is op diverse manieren bij dit proces betrokken.

Op onze Engelse website vindt u een overzicht van onze publicaties die van belang zijn voor de klimaatconferentie.

Nederlandstalige studies die in dit verband van belang zijn: