SignalenCafé Infrastructuur: Digitale dilemma’s, hoe houden we de publieke waarden in balans?

16-10-2017 | Nieuwsbericht

Digitalisering is alomtegenwoordig en heeft grote voordelen. Met de OV-app vinden we de snelste route van station A naar evenement B, het navigatiesysteem in onze auto helpt files te omzeilen, en Google Maps wijst ons overal ter wereld de weg. Voor velen zijn de digitale ontwikkelingen een zegen. Maar niet voor iedereen. Over de keerzijde van het digitale tijdperk gaat dit Signalencafé.

Het Planbureau voor de Leefomgeving organiseert dit SignalenCafé op 20 november 2017 in Zaal 3, Constant Rebecqueplein 20A, Den Haag (buurman van De Electriciteitsfabriek).

Digitalisering doet zich ook gelden in de infrastructuur, voor bijvoorbeeld personenmobiliteit en elektriciteitsvoorziening. De slimme auto van de toekomst communiceert met andere voertuigen op de weg, neemt steeds meer taken van ons over, waardoor rijden veiliger wordt, de doorstroming verbetert en wij onze handen zelfs vrij zullen hebben voor andere bezigheden. Ook ons elektriciteitsnetwerk wordt steeds intelligenter. Het net wordt steeds complexer door de snelle toename van het aantal lokale duurzame energiebronnen, en moet wel op spanning blijven.

Die mooie digitale innovaties dragen ook met zich mee dat ze de tweedeling in de samenleving kunnen versterken. Publieke waarden en vanzelfsprekende verworvenheden, zoals gelijke toegang tot het (openbaar)vervoersysteem en de beschikbaarheid van vitale energievoorzieningen, dreigen in de knel te komen. Bepaalde groepen zoals laagopgeleiden en ouderen ontberen mogelijk de noodzakelijke vaardigheden of financiële draagkracht om gebruik te maken van de nieuwe infrastructuurdiensten.

Hiernaast kunnen allerlei andere publieke waarden in het geding zijn, zoals leveringszekeheid, transparantie en toezicht, het recht op privacy en zelfbeschikking over persoonlijke data die vaak ongemerkt worden verzameld en gedeeld. Zouden we in tijden van digitalisering onze publieke waarden en verworvenheden meer moeten  bewaken?

Programma SignalenCafé

15.00 Ontvangst met koffie en thee

15.30 Digitale dilemma’s: hoe brengen we de publieke waarden in balans?

16.00 Discussie met panel en zaal met onder andere:

16.45 Afsluiting en netwerkborrel