Verwachtingen rond economische groei en energie-efficientie meest bepalend voor toekomstige CO2-emissies

23-01-2017 | Nieuwsbericht

De onzekerheid in economische groei en de ontwikkeling van energie-efficiëntie blijken de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van emissies van broeikasgassen. Dit blijkt uit een nieuwe studie in Nature Climate Change. Hierin hebben een aantal internationale onderzoekers, waaronder die van het Planbureau voor de Leefomgeving, 6 modellen bekeken en geanalyseerd welke factoren in deze modellen effect hebben op de ontwikkeling van de uitstoot van broeikasgassen.

Toekomstige broeikasgasemissies hangen af van socio-economische en technische veranderingen

CO2 emissies van fossiele brandstoffen zijn de de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Deze emissies zijn in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Om toekomstige klimaatverandering in te kunnen schatten, is het belangrijk te weten hoe toekomstige emissies zich kunnen ontwikkelen. Hiervoor wordt vaak gebruikgemaakt van model-gebaseerde scenario’s. Deze scenario’s zijn gebaseerd op allerlei onzekere factoren.

In een nieuwe publicatie in Nature Climate Change hebben Europese onderzoekers (waaronder onderzoekers van het PBL) samengewerkt om te bepalen welke factoren hierbij de grootste impact hebben op de uitkomsten van verschillende modellen in termen van CO2-emissies. Het betreft hier de verwachte ontwikkelingen in de wereldbevolking, inkomen, energie-efficiëntie, voorraden van fossiele brandstoffen en de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Bovendien is gekeken naar de onzekerheid in deze factoren. Met behulp van geavanceerde statistische methoden heeft de studie de individuele bijdrage van elk van deze factoren bepaald en ook hun interactie. Van deze 6 factoren bleken wereldwijde inkomensgroei en energie-efficientie het meest belangrijk.

Een van de modellen die in de studie is gebruikt is het PBL model IMAGE. De studie gebruikt de zogenaamde Shared Socio-economic Pathways (SSPs), een set scenario’s ontwikkeld voor klimaatonderzoek. Tot nu toe ontbrak een systematische studie van de gevoeligheid van deze projecties voor belangrijke aannames. De nieuwe publicatie in Nature Climate Change vult dit gat.  

Resultaten studie ook van belang voor beleidsmakers

De studie werd geleid door onderzoekers van FEEM (Milaan) en de Politecnico di Milano. Onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (Detlef van Vuuren en David Gernaat) waren bij de studie betrokken.

De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Ze kunnen ook worden gebruikt om effectieve beleidsmaatregelen te identificeren. De studie laat onder meer het belang zien van maatregelen om energie-efficiëntie te stimuleren.