PBL ondersteunt klimaatconferentie in Katowice (COP24)

03-12-2018 | Nieuwsbericht

De VN-klimaatconferentie in het Poolse Katowice (de 24e conference of parties, COP24) geldt als de volgende stap voor regeringen om de klimaatafspraken in het Parijs-akkoord om te zetten in beleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) draagt aan dit proces bij met verschillende studies en rapporten over klimaatbeleid en opties voor mitigatie. De PBL-onderzoeksprojecten ondersteunen zo het beleidsproces.

Momenteel zijn landen bezig om de plannen die ze hebben ingediend voor de klimaatop in Parijs om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, te vertalen naar concreet beleid. De plannen, de zogenaamde Nationally Determined Contributions (NDC’s), en de concrete maatregelen op nationaal niveau gaan echter niet ver genoeg om toekomstige opwarming van de aarde te beperken tot 2oC, en eventueel tot 1.5oC, zoals in Parijs is afgesproken.

Hoofdthema's COP24

De 24e Conferentie van Partijen (COP24) bij het VN klimaatverdrag in Katowice, Polen staat in het teken van de uitvoering van het Parijsakkoord en de Talanoa dialoog. De dialoog tussen landen moet de wereld uiteindelijk op een pad brengen naar vernieuwde of bijgewerkte NDC’s van alle landen, die in 2020 uiteindelijk moeten worden ingediend.

Verschillende PBL-onderzoekers zijn op de conferentie aanwezig om dit beslisproces te ondersteunen.

PBL-publicaties rond de COP

Op onze Engelse website vindt u een overzicht van onze publicaties die van belang zijn voor de klimaatconferentie.