PBL sessie op Adaptation Futures 2018 in Zuid Afrika

18-06-2018 | Nieuwsbericht

Adaptation Futures, het belangrijkste congres over klimaatadaptatie in de wereld, vindt dit jaar plaats van 18 tot en met 21 juni in Kaapstad, Zuid Afrika. Het Planbureau voor de Leefomgeving organiseert een sessie op  21 juni over grensoverschrijdende conflicten in rivierstroomgebieden.

Adaptation Futures 2018 focust dit jaar speciaal op Afrika en de ‘Global South’ en heeft als doel:

  • dialogen gericht op oplossingen faciliteren tussen belangrijke actoren van verschillende achtergronden en disciplines en uit verschillende regio’s;
  • bijdragen aan de verschuiving van knelpuntenanalyses naar oplossingen en innovaties;  
  • adaptatie integreren in duurzame ontwikkeling, investeringen en planning.   

Aan het congres nemen meer dan 1000 personen deel met verschillende achtergronden: wetenschappers, beleidsmakers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en actievoerders.

PBL-sessie over grensoverschrijdende conflicten in rivierstroomgebieden

De sessie die het PBL organiseert heeft als titel: ’Changes, challenges and chances: how can we reduce future conflict risks in river basins’.

Voortbouwend op de mondiale hotspot-analyse The Geography of Future Water Challenges en met voorbeelden uit de Himalaya-regio en het stroomgebied van de Nijl, gaat de sessie in op de veranderingen, uitdagingen en kansen rond de grensoverschrijdende samenwerking en conflicten in rivierstroomgebieden en op internationale afstemming van adaptatie.

De verdere groei van de populatie en economie, en de groeiende watervraag voor huishoudens, industrie en voedsel- en energieproductie leiden in combinatie met klimaatverandering tot een toenemende druk op de riviersystemen en samenwerking tussen landen. De sterke toename van het aantal grote dammen voor waterkrachtcentrales kan op zichzelf al oplopende spanningen tussen landen veroorzaken.

In de sessie zullen we bediscussiëren welke mogelijkheden er zijn om de grensoverschrijdende samenwerking tussen landen te versterken en toekomstige spanningen en conflicten te vermijden. Wat zijn de sleutelfactoren om spanningen te voorkomen? En kunnen klimaatadaptatie en de mondiale duurzaamheidsdoelen (SDG’s, Sustainable Development Goals) bijdragen aan het overbruggen van nationale belangen?

De PBL-sessie (nummer S213) is op donderdag 21 juni van 9.15–11u in zaal 1.41

Moderator: Dr. Henk Ovink, Nederlandse Watergezant

Sprekers:

  • Drs. Willem Ligtvoet, Planbureau voor de Leefomgeving
  • Prof. Prakash C. Tiwari, Kamaun University, Nainital, India
  • Dr. Murali Kallur, International Development Research Centre, India
  • Dr. Tihani Sileet, Nile Water Sector, Ministry of Water Resources and Irrigation, Egypt
  • Dr. Rebecca Nadin, Overseas Development Institute, Great Britain