Uitnodiging Naar een wenkend perspectief voor de landbouw

05-06-2018 | Nieuwsbericht

Tijdens de bijeenkomst Naar een wenkend perspectief voor de landbouw, op 3 juli 2018, presenteert het PBL het essay: Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw, Voorwaarden voor verandering. Hierin staat de vraag centraal waarom koersveranderingen in de landbouw maar mondjesmaat van de grond komen en wat er nodig is te bewegen richting een wenkend perspectief.

De Nederlandse landbouw heeft zich ontwikkeld tot een hoogproductieve en kennisintensieve sector van wereldfaam. Deze ‘grootbeheerder’ van de leefomgeving loopt tegen grenzen aan: boereninkomens staan onder druk, milieudoelen worden niet gehaald en incidenten duiken regelmatig op in het maatschappelijk debat. Er zijn veel adviesrapporten verschenen met wensbeelden voor de landbouw, maar de praktijk is weerbarstig. Wat is er nodig voor een eventuele koerswijziging?

Voorlopig programma

Na de keynote van PBL-directeur Hans Mommaas en de presentatie van het essay is er aandacht voor de praktijk door middel van een vraaggesprek met een tweetal boeren, gevolgd door een paneldiscussie met onder andere Ruud Huirne, directeur Food&Agri Rabobank, Joris Baecke, bestuurslid LTO Nederland, Annemarie Spierings, gedeputeerde Noord-Brabant, en Johan Verhagen, woordvoerder verkleining veestapel Schiermonnikoog.

Ook Hester Maij, gedeputeerde Overijssel, en Marjolijn Sonnema, DG Agro en Natuur LNV, zullen een reactie geven op het essay.

De middag wordt afgesloten met een gesproken column door journalist en programmamaker Teun van de Keuken.

Praktische info en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op 3 juli 2018 in Madurodam in Den Haag. Moderator is Ferry Mingelen.

De bijeenkomst start om 14.30 uur.

Wilt u zich nog aanmelden? Stuur dan een e-mail naar evenementen@pbl.nl