Discussiebijeenkomst 'Brede Welvaart in beleid en politiek'

03-04-2019 | Nieuwsbericht

Het PBL organiseert in samenwerking met ESB een discussiebijeenkomst 'Brede Welvaart in beleid en politiek', met drie tafels waaraan prominente wetenschappers, beleidsmaker en politici met elkaar in discussie gaan over vragen zoals; hoe meet je brede welvaart en hoe communiceer je erover? Waar hebben politiek en beleid behoefte aan?

Het BBP, het bruto binnenlands product, de hoeveelheid geproduceerde goederen en diensten wordt vaak als een indicator voor welvaart beschouwd. Meer productie suggereert dan meer welvaart. Maar het BBP registreert lang niet alles wat mensen zelf bepalend vinden voor hun welvaart. Meer vrije tijd, een uitbreiding van de sociale zekerheid, of het behoud van de Waddenzee kunnen dan net zo goed bijdragen aan de welvaart als een toename van het beschikbare inkomen.

Een belangrijke input voor de bijeenkomst is het ESB-dossier ‘Meten van Welvaart’ dat op 12 april verscheen. Na afloop zal iedereen een exemplaar van ‘Meten van Welvaart’ ontvangen.

Over de bijeenkomst

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 24 april 2019, 14.30–17.00 uur met aansluitend een borrel. Locatie van de bijeenkomst is het PBL aan de Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag. De discussie zal onder leiding staan van Sandra Phlippen en Kees Vendrik. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Marijke Hofman (PBL), marijke.hofman@pbl.nl, tel.: 06 2733 9295. Er is ruimte voor 100 deelnemers en de deelname is op volgorde van aanmelding.

Programma

14.00 – 14.30

Inloop en ontvangst

14.30

Opening gastheer Hans Mommaas (directeur PBL)

  • toelichting programma
  • voorstellen gespreksleiders Sandra Phlippen en Kees Vendrik
  • enkele woorden Jasper Lukkezen (ESB)
14.45

‘Brede welvaart maatschappelijk en wetenschappelijk geduid’

Interview met Hans Mommaas door gespreksleiders Sandra Phlippen en Kees Vendrik

14.55

‘Brede Welvaart, waarom is het nodig’ -  Column Jan Luiten van Zanden (Universiteit Utrecht)

15.00

Tafel 1 ‘Hoe meet je het en hoe communiceer je het?’

Peter Hein van Mulligen (CBS), Hans Stegeman (Triodos) en Paul Teule (UvA)

15.25

‘Niets nieuws onder de zon, 100 jaar historie’  -  Column Frank Dietz (PBL)

15.30

De (on)meetbaarheid van brede welvaart'

Interview met Dr. Roefie Hueting door Sandra Phlippen en Kees Vendrik

15.40

Tafel 2 'Brede Welvaart of toch liever BBP?'

Bernard ter Haar (SZW), Maarten Camps (EZ), Esther de Kleuver (IenW) en Laura van Geest (CPB)

16.05

Pauze

16.25

Signalen uit de Kamer

Discussiepunten uit 3 technische briefings over de Monitor en Verkenning Brede Welvaart in de Tweede Kamer, door Olav-Jan van Gerwen (PBL)

16.30

Tafel 3 ‘De politiek van de Brede Welvaart’

Evert Jan Slootweg (CDA), Bernard ter Haar (SZW), Maarten Camps (EZ), Esther de Kleuver (IenW) en Laura van Geest (CPB)

16.55

Afsluiting door Hans Mommaas

17.00

BORREL