Brede Welvaart in beleid – aflevering 1: regionaal beleid en mobiliteit

21-12-2021 | Nieuwsbericht

De bijeenkomst ‘Brede welvaart in beleid – regionaal beleid en mobiliteit’ bevatte presentaties van onze onderzoekers Anet Weterings en Daniëlle Snellen, met een reflectie hierop van Joks Janssen, lector ‘Brede welvaart in de regio’.

Hoeveel aandacht er is voor het onderwerp brede welvaart bleek al uit het grote aantal aanmeldingen voor het seminar, en uit de levendige bijdragen via de chat. Die reageerden op de stelling van Anet Weterings dat het centraal stellen van brede welvaart in regionaal beleid meerwaarde heeft ten opzichte van sectoraal beleid. Het zorgt voor een integrale blik, stelt zij, op hoe het gaat met de inwoners en creëert bewustzijn voor het maken van keuzes in wat vooral van belang is voor hun welzijn en ten koste van wat dit mag gaan.

Daniëlle Snellen werkte dit principe uit in haar presentatie, waarbij ze zich afvroeg hoe het bredewelvaartsperspectief de keuzes bij mobiliteitsbeleid verandert. Mobiliteit levert immers een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart van mensen via de bereikbaarheid van banen, voorzieningen en sociale contacten en zelfs aan gezondheid (afhankelijk van het gekozen vervoersmiddel). Mobiliteit kan ook de brede welvaart verlagen, door het veroorzaken van verkeersonveiligheid, geluidsoverlast, milieuvervuiling (ten koste van gezondheid en natuur) en klimaatverandering. Maar, vroegen kijkers zich af, wordt besluitvorming niet vertraagd als je op deze manier kijkt? En hoe klein of groot kun je het maken?

De video van het webinar