Kijk de Nacht van de Leefomgeving terug

14-09-2021 | Nieuwsbericht

Op donderdag 9 september vond in de Prodentfabriek in Amersfoort de Nacht van de Leefomgeving 2021 plaats, rond de vraag:  "Hoe woont, reist en werkt Nederland in het post-coronatijdperk?"  Een paar honderd deelnemers, in de zaal en online, zagen experts uit overheid en bedrijfsleven inhoudelijke discussies voeren nav de resultaten van het PBL-onderzoek dat door de onderzoekers zelf werd toegelicht.  Benieuwd naar het onderzoek? Lees dan het rapport ' Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit' op deze site.

 

Jeroen Fukken(NS) licht toe welke veranderingen hij ziet in onze woon-werkmobiliteit

Sociologe Tanja van der Lippe wees de aanwezigen erop dat thuiswerken niet alleen voordelen kent: "De stress is toegenomen in de pandemie en ook het eenzaamheidsgevoel." Directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Anne-Jo Visser vroeg om aandacht voor de woon- en leefomgeving van huurders: "Corporaties én overheid zijn aan zet voor een betere inrichting van woningen en de omgeving er omheen." En volgens NS-directeur Jeroen Fukken moeten we niet kijken naar welke dagen we naar kantoor gaan, maar vooral wannéér op de dag: "Er is nog een andere manier van hybride werken en dat is spreiden over de dag. Dat is veel beter dan spreiden over de week, om piekdagen te voorkomen."

Nadat PBL-directeur Hans Mommaas met secretarissen-generaal Maarten Schurink (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Jan Hendrik Dronkers (Infrastructuur en Waterstaat) de geleerde lessen van de avond evalueerde, zorgde cabaretier Andries Tunru voor de lichte noot en vatte tekenaar Sander de Knegt de avond in een prachtige tekening samen.

Kijk hier de Nacht van de Leefomgeving in zijn geheel terug:

Nacht van de Leefomgeving 2021

Ben je benieuwd naar een specifiek onderdeel van het programma? Hieronder vind je de indeling van de avond. Dit helpt je wellicht om door de video te navigeren

  • Welkom door Hans Mommaas, directeur PBL, en moderator Astrid Feiter. Tekenaar én stedenbouwkundige Sander de Knegt observeert en legt dat vast
  • Wat betekent de postcorona samenleving voor jou? In kleine groepjes gaat het publiek met elkaar in gesprek over vaker thuiswerken, wonen, mobiliteit.
  1. Thuiswerken in het postcoronatijdperk PBL-onderzoeker Anet Weterings presenteert de resultaten van haar onderzoek, daarna gesprek met planologe Esther Geuting (directeur STEC onderzoek naar kantoorgebruik) en sociologe Tanja van der Lippe (Universiteit Utrecht)
  2. Postcorona woningmarkt PBL-onderzoeker Christian Lennartz presenteert de resultaten van zijn onderzoek, daarna in gesprek met Anne-Jo Visser (directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties) en Onno Hoes van de NVM
  3. Mobiliteit in het postcoronatijdperk PBL-onderzoeker Maarten 't Hoen presenteert de resultaten van haar onderzoek, daarna in gesprek met mobiliteitsexpert Anna Nikolaeva (UvA) en NS-directeur Jeroen Fukken
  4. Integrale kijk op de postcorona samenleving Lokale beleidsmakers (wethouders Willem Buunk van de gemeente Bronkhorst en Yasin Torunoglu uit Eindhoven) en directeur BVR adviseurs Hilde Blank vatten de gepresenteerde onderzoeksresultaten en visies samen
  • Wrap up - Hans Mommaas blikt terug op de avond met topambtenaren Maarten Schurink (secretaris-generaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Jan Hendrik Dronkers (secretaris-generaal Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).