Terugblik PBL Academielezing: Een integrale kijk op biodiversiteit

16-11-2021 | Nieuwsbericht

Hoe kunnen we de natuur versterken om een betere leefomgeving te creëren en biodiversiteitsverlies tegen te gaan? Tijdens de PBL Academielezing op 15 november ging internationaal vermaard ecologe Sandra Díaz uitvoerig in op de noodzaak van een transformatieve, integrale benadering: van local to global

De vertaalslag van Díaz' internationale visie naar beleid en uitvoering rondom biodiversiteit in Nederland en in Europa werd gemaakt door Johan Osinga, Directeur-Generaal van het ministerie van LNV en door Jolinda van der Endt, directeur van BIJ12, de organisatie die in Nederland provincies ondersteunt bij de uitvoering van hun biodiversiteitsbeleid. De brede benadering van  het onderwerp over verschillende bestuurslagen heen maakt deze Academielezing zeer actueel in aanloop naar de VN Biodiversiteitstop in Kunming, in het voorjaar van 2022.

Díaz sprak over natuurinclusiviteit als basisaanpak voor biodiversiteitsbehoud. ‘Er moeten doelen komen die niet alleen gaan over het beschermen van natuur (zoals de voorgestelde 30 procent beschermd land en zee met ingang van 2030), maar ook gaan over de diensten die de natuur aan mensen biedt. Het verkleinen van de voetafdruk of het aanpakken van onderliggende oorzaken van biodiversiteitsverlies kunnen daarbij horen. Alle doelen moeten ambitieus genoeg zijn en in samenhang worden aangepakt, anders worden de langetermijndoelen nooit gehaald’, aldus Díaz.

Mede dankzij interessante vragen uit het publiek ontspon zich onder leiding van PBL-directeur Hans Mommaas een boeiende discussie. De voertaal van de lezing en discussie was Engels.

De video van de Academielezing