Terugblik Brede welvaart in beleid – aflevering 2: Brede welvaart in Nederlandse gemeenten

16-02-2022 | Nieuwsbericht

Is brede welvaart hetzelfde als geluk? En hoe kunnen beleidsmakers brede welvaart in hun gemeente verhogen? Vragen die aan bod kwamen tijdens het seminar ‘Brede welvaart in Nederlandse gemeenten’ waar senior econoom Mark Thissen zijn PBL-onderzoek presenteerde. 

Thissen liet zien dat gemeenten in de nabijheid van grotere steden – en met name de gemeenten in de Randstad – een hogere en bredere welvaart hebben dan in de grote steden zelf en verder weg op het platteland. Cruciaal is daarbij de aanwezigheid van positieve bredewelvaartsaspecten, zoals cultuur, sport en werkgelegenheid waar door buurgemeenten van de grote steden gebruik kan worden gemaakt zonder dat zij te maken hebben met de grootstedelijke problemen zoals criminaliteit en vervuiling. Voor een hoge brede welvaart hoeft niet elke gemeente van alle aspecten veel te hebben zolang de inwoners er maar toegang toe hebben in buurgemeenten, legde Thissen uit: samenwerking tussen dorpen kan dan ook effectief zijn. ‘Voor bijvoorbeeld afvalverwerking moet ik tegenwoordig naar een ander dorp, terwijl de mensen uit de regio in mijn dorp kunnen skiën’, verduidelijkte hij.

Na de presentatie van Thissen was het woord aan Marijn Molema van het Fries Sociaal Planbureau, die vanuit Noord-Nederland het onderzoek bekeken had. Marijn wees op het belang van de spiegel die dit onderzoek beleidsmakers voorlegde en hen daarmee kan helpen de brede welvaart in hun gemeente te verhogen. Onafhankelijk onderzoeker Josse de Voogd reageerde vanuit zijn politieke inzichten en zijn studie over ‘Afgehaakt Nederland’, zijn publicatie over mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen in de samenleving. De Voogd zag een correlatie tussen de gebieden waar mensen wonen omdat ze er opgroeiden waar lagere brede welvaart is dan in de gemeenten bij de grote steden, die veel nieuwkomers trekken.

Dit tweede seminar in de gezamenlijke PBL/CPB/SCP-reeks ‘Brede welvaart in beleid’ trok wederom veel belangstelling van beleidsmakers, kenniswerkers en andere betrokkenen.

Doorlezen over dit onderwerp kan in het rapport Brede welvaart in Nederlandse gemeenten.
Hieronder kunt u het webinar terugkijken.

 

Video van het webinar