Betrokken burgers - 26 minuten en 34 seconden

26-04-2023 | Nieuwsbericht

Burgerbetrokkenheid is noodzakelijk voor een beter, effectiever en rechtvaardiger leefomgevingsbeleid. PBL-onderzoeker Jetske Bouma legt in deze podcast uit dat Nederland alleen  toekomstbestendig kan worden gemaakt met de inbreng, ideeën en inzet van burgers en de steun voor en acceptatie van beleid door de samenleving. Dat is ook de conclusie in ons recent verschenen rapport 'Betrokken burgers – Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving'.

‘Burgerbetrokkenheid is meer dan participatie alleen. Het is veel breder dan dat’, stelt Jetske Bouma verder in de podcast. De overheid denkt bij betrokkenheid van burgers vaak vooral aan participatie, terwijl aandacht voor het eigen initiatief, voor weerstand, voor de eigen ervaringen, wensen en mogelijkheden van burgers, en voor hoe het beleid voor verschillende groepen uitwerkt, misschien wel belangrijker is. Door burgers in alle fasen van de zogenoemde beleidscyclus te betrekken komen de verschillende perspectieven die bij burgers leven aan de orde en zijn zij beter betrokken bij het leefomgevingsbeleid.

Het gesprek met Jetske Bouma werd gevoerd door Marc Hanou en Mieke Berkers, beiden van het PBL. Het is de negende aflevering van een serie podcasts over de leefomgeving, waarbij verschillende PBL-onderzoekers aan het woord komen over actuele onderwerpen.