Ruimtelijke Verkenning 2023 - 26 minuten en 34 seconden

27-03-2023 | Nieuwsbericht

Gezien de grote uitdagingen waar Nederland voor staat – het woningtekort, klimaatadaptatie, het inpassen van duurzame energie – is het belangrijk dat er ver vooruit wordt gekeken en keuzes worden gemaakt. Daarom heeft het PBL vier scenario’s ontwikkeld, die laten zien hoe het Nederland van 2050 eruit zou kunnen zien.

“We moeten terug redeneren vanuit de toekomst: hoe moet de samenleving er straks uit zien, en wat betekent dat voor de keuzes die we nu maken?”, stelt Rienk Kuiper in deze podcast. Hij  is projectleider van de net verschenen scenariostudie Ruimtelijke Verkenning, net als David Hamers, de andere gast in deze podcast.

Dit gesprek werd gevoerd door Laura Westendorp en Marc Hanou, beiden PBL-ers. Het is de achtste aflevering van een serie podcasts over de leefomgeving, waarbij het duo verschillende PBL-onderzoekers aan het woord laat en vanuit nieuwsgierigheid bevraagt over actuele onderwerpen.