Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Mogelijkheden voor reductie emissies zeescheepvaart en binnenvaart

Nieuwsbericht | 01-11-2002

Bij het huidige beleid, dat vooral gericht is op wegverkeer, zal het aandeel van zeescheepvaart en binnenvaart in de uitstoot van luchtvervuilende stoffen door verkeer en vervoer de komende decennia sterk toenemen. Emissiereducties in de scheepvaart zijn op relatief kosteneffectieve wijze mogelijk. De realisatie van de mogelijkheden zal beleidsmatig echter complex zijn, zeker bij de zeescheepvaart.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).