Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Verkeerslawaai in Europa: gevolgen van harmonisatie door EU voor Nederland

Nieuwsbericht | 20-11-2002

Heldere internationale afspraken over geluid en geluidbeleid zijn vaak lastig te maken door de grote verscheidenheid aan gehanteerde geluidmaten en berekeningsmethoden, met name bij het vliegverkeer. De Europese Commissie heeft de harmonisatie van maten en rekenmethodieken voor geluidbelasting ingezet.

Voor Nederland zal de overgang naar het nieuwe stelsel vooral bij de luchtvaart problemen opleveren, omdat op sommige plekken de berekende geluidbelasting zal toenemen en op andere zal afnemen. Voor snelwegverkeer zal de overgang bij ongewijzigde normstelling met name in de Randstad meer ruimte bieden voor groei dan bij de huidige methodiek het geval is.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).