Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Milieudoelen vragen aanscherping mestbeleid met onderscheid naar plaats en tijd

Nieuwsbericht | 01-11-2003

Vanaf 1998 is het Mineralenaangiftesysteem (MINAS) ingevoerd. Hierbij wordt per bedrijf bijgehouden hoeveel fosfaat en stikstof wordt aan- en afgevoerd. Tussen deze aan- en afvoer van mineralen mag een vastgestelde marge zitten, de verliesnorm. Vanuit milieukundig en landbouwkundig oogpunt is de MINAS-systematiek een goed systeem; de verliezen vanuit de landbouw naar het milieu worden zichtbaar gemaakt. MINAS blijkt een goed instrument te zijn om stikstof- en fosfaatverliezen in de landbouw te verlagen. Vooral in de melkveehouderij zijn de overschotten gedaald.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).