Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Nuchter omgaan met risico's

Nieuwsbericht | 30-09-2003

Bij het beheersen van milieurisico’s moet de politiek regelmatig de afweging maken tussen rechtvaardigheid en betaalbaarheid. Hiervoor heeft het Milieu- en Natuurplanbureau een systematiek ontwikkeld als startpunt voor de politieke discussie. Deze systematiek biedt handvatten om op een transparante en te verantwoorden manier te komen tot beschermingsniveaus. Wezenlijk is dat hierin de beleving van risico’s door de burger en de kosten van risicovermindering zijn meegenomen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).