Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Recente trend uitstoot broeikasgassen Nederland

Nieuwsbericht | 10-12-2003

In 2002 lag de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen in Nederland 3 procent boven het basisjaar 1990, berekend volgens het Kyoto protocol maar gecorrigeerd voor de relatief zachte winter van 2002. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Emissieregistratie.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).