Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Verkeerslawaai, wie doet er wat aan?

Nieuwsbericht | 13-01-2004

Het lawaai van weg- en railverkeer veroorzaakt onder andere geluidhinder, slaapverstoring en hart- en vaatziekten. Daarom wordt er al geruime tijd en op allerlei niveaus (Europees, nationaal, lokaal) beleid gevoerd om het geluidprobleem te beheersen en zo mogelijk te verkleinen. Bijgaand artikel gaat nader in op dat tot nu toe gevoerde geluidbeleid. Is er nu minder geluidhinder in Nederland dan vroeger? Was het geluidbeleid succesvol? Welke maatregelen zijn er tot nu toe genomen en welke maatregelen bieden perspectief voor de toekomst?

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).