Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Beleidsbrief Bodem: weinig waarborgen voor duurzaam bodembeheer

Nieuwsbericht | 31-05-2004

Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft op verzoek van het ministerie van VROM de recent verschenen Beleidsbrief Bodem geëvalueerd op milieu- en natuureffecten. Het accent van het bodembeleid verschuift van bodemverontreiniging naar duurzaam bodemgebruik; hiermee komen ook de omvangrijke bodemproblemen in het landelijk gebied in beeld. De Beleidsbrief Bodem bevat echter weinig waarborgen dat dit doel gehaald wordt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).