Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Bundeling verstedelijking goed

Nieuwsbericht | 26-04-2004

MNP-RIVM heeft op verzoek van het ministerie van VROM de Nota Ruimte geëvalueerd op milieu- en natuuraspecten. Bundeling van verstedelijking is goed voor natuur en bereikbaarheid. Zonder instrumenten of sancties biedt decentralisatie van ruimtelijk beleid naar provincies en gemeenten weinig garanties voor de beoogde uitwerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).