Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Externe commentaarronde Klimaatrapportage uitstoot broeikasgassen Nederland 1990-2002

Nieuwsbericht | 22-01-2004

Dit Engelstalige rapport, dat geproduceerd wordt door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) in samenwerking met TNO, Novem, AOO en CBS, wordt opgesteld om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) en het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie.

Het conceptrapport is nu gepubliceerd voor commentaar. Een ieder wordt uitgenodigd reacties en suggesties te geven vóór 13 februari a.s., opdat deze meegenomen kunnen worden bij de vaststelling van de definitieve versie van het rapport.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).