Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

MNP nieuwe regievoerder Emissieregistratie

Nieuwsbericht | 01-04-2004

Vrijdag 2 april 2004 werd de regievoering van de Emissieregistratie formeel overgedragen van het ministerie van VROM naar het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM. In de Emissieregistratie wordt, samen met andere instituten, jaarlijks één set van emissiecijfers vastgesteld.

Ondertekening convenant

De overdracht van de Emissieregistratie vond plaats door de ondertekening van een convenant. Namens de opdrachtgevers VROM en RWS ondertekenden de heren Van der Vlist (directeur-generaal VROM-DGM), Wolters (hoofdinspecteur VROM-inspectie), en Van Bennekom (directeur RWS/RIZA), namens opdrachtnemer RIVM/MNP tekende de directeur-generaal van het RIVM, dhr. Sprenger.

Foto van de overdracht van de EmissieRegistratie naar het MNP

Van links naar rechts: dhr. v.d. Vlist (DGM), Wolters (VROM) , Sprenger (RIVM) en Van Bennekom (RIZA).

De vaststelling van de jaarlijkse set van emissiegegevens gebeurt op basis van statistieken, metingen en berekeningen. Deze cijfers zijn cruciaal om de voortgang van het milieubeleid te toetsen. De Emissieregistratie stelt bijvoorbeeld vast hoeveel broeikasgassen er in Nederland worden uitgestoten, en of Nederland aankoerst op het halen van de Kyoto-doelstelling.