Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Klimaatrapportage uitstoot broeikasgassen Nederland 1990-2003

Nieuwsbericht | 11-05-2005

Het National Inventory Report 2005 is beschikbaar.

Dit Engelstalige rapport wordt jaarlijks opgesteld door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in samenwerking met CBS, TNO en SenterNovem om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) en het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. Het rapport is gebaseerd op de emissiecijfers die dit jaar door de Nederlandse Emissieregistratie zijn vastgesteld.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).