Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Beoordeling maatregelenpakket luchtkwaliteit GroenLinks

Nieuwsbericht | 19-09-2005

In Nederland worden op veel locaties de Europese grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide overschreden. De hoge niveaus van luchtverontreiniging leiden daarnaast tot beperkingen in de uitvoering van ruimtelijke plannen.

Om deze problemen te bestrijden heeft GroenLinks een pakket aan maatregelen opgesteld. Het MNP heeft op verzoek van GroenLinks de effectiviteit van deze beleidsvoorstellen beoordeeld.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).