Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Kostenbesparing door synergie tussen klimaat- en NOx-beleid beperkt

Nieuwsbericht | 22-02-2005

De kostenbesparing van aanvullende binnenlandse CO2-reductiemaatregelen voor het NOx-emissiebeleid is beperkt. Deze maatregelen dragen weliswaar bij aan de afname van de NOx-uitstoot in Nederland, maar de kostenbesparing weegt nauwelijks op tegen de snel stijgende kosten van het klimaatbeleid. In het algemeen is het de komende 5 jaar kosteneffectiever om de reductie van broeikasgasemissies in het buitenland te realiseren en de NOx-emissie te verlagen met NOx-specifieke maatregelen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).