Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Naar een gezamelijk nationaal hydrologisch modelinstrumentarium

Nieuwsbericht | 14-06-2005

Harmonisatie en verbetering van hydrologisch modelinstrumentarium is het hoofddoel van de nationale werkgroep Consensus Hydrologie, waarin WUR/Alterra, RIVM/MNP en RWS/RIZA participeren.De resultaten in dit eindrapport van de werkgroep zijn van belang voor consistentie en kwaliteitsborging in onderbouwing van beleidsanalyses voor milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening door de departementen LNV, VROM en V&W.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).