Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

MNP verzelfstandigd per 1-1-2006

Nieuwsbericht | 19-01-2006

Het Kabinet heeft besloten om het MNP per 1 januari jongstleden los te maken van het RIVM en als zelfstandig planbureau organisatorisch onder te brengen bij het ministerie van VROM.

Daarmee is het MNP op eenzelfde wijze georganiseerd als de andere drie Nederlandse planbureaus. Gezamenlijk dekken de vier planbureaus het complete domein van duurzame ontwikkeling af (people, planet, profit).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).