Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Klimaatverandering: Meer redenen tot zorg

Nieuwsbericht | 31-01-2006

Toenemende broeikasgasconcentraties in de atmosfeer kunnen tot ernstiger gevolgen leiden dan tot nu toe vaak is aangenomen.

Dit is de voornaamste conclusie van een omvangrijk wetenschappelijk rapport. Het rapport concludeert ook dat waarschijnlijk diepere emissie reducties nodig zijn om de bestaande klimaatdoelstellingen te halen. Het rapport ‘Avoiding Dangerous Climate Change’ brengt kennis samen die door wetenschappers is gepresenteerd op de conferentie die is georganiseerd door het Britse Meteorological Office in februari 2005.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).