Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Groen in de stad met meer mensen delen

Nieuwsbericht | 16-02-2006

Tussen 1993 en 2000 is de hoeveelheid groen in de stad nauwelijks afgenomen. Wel moeten we het groen met meer mensen delen.

In de stad is het areaal openbaar groen, waaronder parken/plantsoenen en bos, licht toegenomen, maar het areaal semi-openbaar groen, waaronder sportterreinen en volkstuinen, is afgenomen. Bovendien is de groei van het areaal openbaar groen kleiner dan de groei van de bevolking, waardoor het areaal per inwoner is afgenomen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).