Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Platinametalen in lucht ver onder effectniveau

Nieuwsbericht | 23-03-2006

Platina, palladium en rhodium worden toegepast in katalysatoren van auto’s en komen door slijtage van katalysatoren in het leefmilieu terecht.

De in Nederland te verwachten jaargemiddelde concentraties in lucht zijn voor het eerst geschat. Voor platina liggen deze niveaus ver onder het niveau waarbij effecten te verwachten zijn. Voor palladium en rhodium kan door het ontbreken van gezondheidsrelevante informatie geen uitspraak worden gedaan.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).