Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Nieuw mestbeleid leidt tot minder milieubelasting

Nieuwsbericht | 04-04-2006

Het nieuwe mestbeleid met een stelsel van gebruiksnormen is op 1 januari 2006 van kracht geworden.

Het nieuwe mestbeleid brengt de milieudoelstellingen op een tweetal aspecten (evenwichtsbemesting fosfaat en nitraat in het grondwater) binnen bereik. De reductiedoelstelling voor belasting van het oppervlaktewater blijft buiten bereik.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).