Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Emissiearme stallen noodzakelijk om in 2010 te voldoen aan Europees emissieplafond voor ammoniak

Nieuwsbericht | 13-09-2006

De ammoniakemissie zal in 2010 circa 126 kiloton bedragen, juist onder het overeengekomen plafond in de NEC-richtlijn.

Indien de AMvB Huisvesting middelgrote varkens- en pluimveebedrijven niet meer vóór 2010 zou verplichten hun vee in emissiearme stallen onder te brengen, dan nemen de jaarlijkse ammoniakemissies netto met 7 kiloton toe. Het versoepelen van de Wet ammoniak en veehouderij brengt het ammoniakplafond niet in gevaar.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).