Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Beoordeling NEC rapportage 2006: aanpak met risico's

Nieuwsbericht | 21-11-2006

De aanpak die het huidige kabinet kiest om te voldoen aan het in Europa afgesproken emissieplafond voor stikstofoxiden voor 2010 is risicovol.

Het halen van het plafond hangt af van extra maatregelen die door het volgende kabinet genomen moeten worden en de manier waarop de Europese Commissie zal omgaan met het tegenvallende Europese bronbeleid bij verkeer. Om na 2010 extra kolencentrales te kunnen plaatsen zal extra beleid voor zwaveldioxide nodig zijn.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).