Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Bundeling van verstedelijking is gunstig voor bereikbaarheid, milieu en natuur

Nieuwsbericht | 30-05-2006

Het bundelingsbeleid dat al sinds de jaren zeventig centraal staat in de ruimtelijke ordening is succesvol geweest. Zonder dit beleid was het autogebruik vijf tot tien procent hoger geweest met als gevolg hogere emissies en meer geluid in stedelijke en natuurgebieden.

Dit is een van de conclusies van Karst Geurs, medewerker van het MNP, in zijn proefschrift over bereikbaarheidseffecten van ruimtelijk en transportbeleid.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).