Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Nog geen eenduidig beeld opgave wateroverlast in Nederland

Nieuwsbericht | 26-09-2006

Volgens de waterschappen kost het beperken of voorkomen van wateroverlast tot 2050 ons land naar schatting 2,5 miljard euro.

Door de onderling grote verschillen in gehanteerde aannames en gemaakte keuzes, is het totaalbeeld van de opgave en de kosten echter niet eenduidig. De meest gekozen maatregel is het bergen van water (80 procent). Een combinatie van wateroverlastmaatregelen met andere doelen, bijvoorbeeld natuur of de Europese Kaderrichtlijn Water, is nog beperkt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).