Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Temperatuurstijging kan binnen 2 graden blijven

Nieuwsbericht | 14-11-2006

De EU doelstelling (beperking van de wereldwijde temperatuurstijging tot hooguit 2 graden) kan alleen met hoge zekerheid worden bereikt bij stabilisatie van broeikasgasconcentraties op lage niveaus.

De hiervoor benodigde emissie-reducties zijn technisch mogelijk tegen directe kosten van zo’n 1-2 procent van het Bruto Nationaal Product. De inzet van verregaand klimaatbeleid, inclusief een breed pakket van maatregelen en een verbreding van deelnemende landen is dan wel noodzakelijk.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).