Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Kansen voor milieu in het innovatiebeleid

Nieuwsbericht | 03-01-2006

Innovatie wordt vaak gezien als een middel om milieudoelen te bereiken. De vraag is dan of milieu en innovatiebeleid ook steeds vaker hand in hand gaan.

Milieu-innovaties kunnen met specifieke instrumenten gestimuleerd worden, maar eveneens profiteren van het generieke innovatiebeleid. De overheid kan zich richten op het aanbod van milieu-innovaties of op het versterken van de vraag er naar. Daarnaast wordt de rol als makelaar steeds sterker: de overheid geeft het innovatiesysteem actief vorm door verschillende partijen samen te brengen en de uitwisseling van kennis soepeler te laten verlopen. Dit rapport gaat in op de recente verschuiving van met name specifiek naar steeds generieker innovatiebeleid. Daarnaast is ook het systeemdenken in opkomst, met name in het kader van het transitiebeleid. Tenslotte is een verschuiving zichtbaar van aanbodsturing naar vraagsturing. Dit rapport probeert de effecten te duiden van de verschillende beleidsinstrumenten ten aanzien van milieu-innovaties.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).