Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Emissie broeikasgassen gedaald

Nieuwsbericht | 15-03-2007

In 2005 was er voor het eerst sinds 1999 een daling van de koolstofdioxide-emissie (CO2). Ook de andere broeikasgasemissies namen af. De totale uitstoot van broeikasgassen was in 2005 3% lager dan in het jaar ervoor, en ligt daarmee circa 1% onder het niveau van het basisjaar van het Kyoto Protocol. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Emissieregistratie welke onder regie van het Milieu- en Natuurplanbureau zijn berekend.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).