Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Beperking klimaatverandering haalbaar tegen verlies van 0,6-3% mondiaal inkomen

Nieuwsbericht | 03-05-2007

Uit het zojuist verschenen IPCC rapport blijkt dat er maatregelen genoeg beschikbaar zijn om de groei van broeikasemissies terug te dringen en zo de mondiaal gemiddelde opwarming te beperken tot 2 á 3 graden Celsius. Zonder extra klimaatbeleid zouden de broeikasgasemissies juist met 25-90 procent stijgen tussen 2000 en 2030. Beperking tot 3 graden C leidt naar schatting tot 0,6 procent afname van het bruto mondiaal product (BMP) in 2030. Dit komt volgens MNP neer op gemiddeld 60 dollar per wereldburger.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).