Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Oplossing nitraatprobleem komt dichterbij maar fosfaatproblematiek is hardnekkig

Nieuwsbericht | 29-10-2007

Nederland kan in 2015 voldoen aan de Europese nitraatnorm voor grondwater. Uitzondering vormt het zuidelijk zandgebied, waar de nitraatconcentratie ruim 30 mg/l te hoog blijft.

De kwaliteit van het oppervlaktewater zal in de komende 20 jaar – ondanks evenwichtsbemesting voor fosfaat – echter niet verbeteren. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de evaluatie van de Meststoffenwet van het Milieu- en Natuurplanbureau.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).